Zatonie, Przemyśl

Posty Wydarzenia

13 Obserwujących

Ulice:

Wizualizacje nowej świetlicy w Zatoniu

Przemyśl, Zatonie

Wizualizacje wizualizacjami, ale i tak nowa świetlica w Zatoniu zapowiada się świetnie :) Niedługo powinna zostać ukończona :)

źródło: http://www.naszezatonie.org.pl/

2018-01-04

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-01-04 21:44:38

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 2018-01-06 15:09:10

Wygląda bardzo royale :D

Prezentacja projektu rewitalizacji parku w Zatoniu w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Przemyśl, Zatonie

Prezentacja odbędzie się w ramach spotkania o parkach.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.placepark.com/zielona-gora/event/spotkanie-w-muzeum-ziemi-lubuskiej-poswiecone-parkom

2017-11-25

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-11-25 20:43:30

Książka o Zatoniu i księżnej

Przemyśl, Zatonie

W 200 rocznicę uzyskania przez Dorotę de Talleyrand-Pèrigord tytułu księżnej Dino (łącznie miała aż 3 tytuły książęce) została wydana publikacja, która jest wyborem z jej kronik.  Czterotomowe „Kroniki księżnej Dino” ukazały się po raz pierwszy w 1909 roku w Paryżu. Pani Kamila Witucka przetłumaczyła z francuskiego wszystkie zapiski z kronik jakie księżna uczyniła w Zatoniu, a Jarosław Skorulski przygotował do nich opracowanie i przypisy. Tak powstała książka:

Kroniki księżnej Dino 
Zapiski z Zatonia 
z lat 1840-1861

która pokazuje to o czym myślała i co przeżywała księżna w tych dniach kiedy przebywała w zatońskim pałacu. Jak patrzyła na otaczającą nas przyrodę, jakie wycieczki odbywała po okolicy i jakie wieści z Europy ją zajmowały.

Wieczór autorski odbędzie się 15 listopada w środę o godz. 18.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Wieczór poprowadzi redaktor Dariusz Hajewski.

źródło: http://www.naszezatonie.org.pl/

2017-11-06

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-11-06 20:19:10

Będzie ścieżka rowerowa łacząca Zieloną Górę i Zatonie :)

Przemyśl, Zatonie

Dzisiaj podpisano umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w tym tej łączącej Zieloną Górę z Zatoniem :)

TRASA S4 - długość ok. 4,7 km. Odcinek od ul. Jędrzychowskiej w kierunku Zatonia do ul. Zatonie – Strumykowa włącznie

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną :
- Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
- Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów o wymiarach 10,0 x 2,0m  o nawierzchni z kostki betonowej
- Budowa przepustu łukowo - kołowego
- Wykonanie rozbiórki pozostałości budynku gospodarczego (mur  z cegły)
- Budowa i/lub rozbudowa zjazdów na prywatne posesje oraz na drogi wewnętrzne
- Budowa i/lub rozbudowa zjazdów na tereny leśne
- Budowa i przebudowa peronów dwóch przystanków autobusowych  z kostki betonowej
- Regulacja istniejących rowów przydrożnych
- Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu

źródło: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6503/Kolejne_kilometry_sciezek_rowerowych/

2017-10-24

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-10-24 20:13:27

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 2017-10-25 06:08:56

Nooo na eleganckości! Ale nie byłbym sobą i nie skomentowął kwoty. 8 milionów złotych na 12km asfaltu o szerokości 2m. Tak, wiem, do tego dochodzą zjazdy, etc. Ale jednak. 1333 złote za metr kwadratowy...

Nagrodzone prace z pleneru „Noc Świętojańska”

Przemyśl, Zatonie

Spośród nadesłanych zdjęć komisja konkursowa przyznała nagrody:
1 miejsce - Małgorzata Sieroń
2 miejsce - Ewa Thomas
3 miejsce - Tomasz Seidler

źródło: http://www.naszezatonie.org.pl/

2017-09-27

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-09-27 21:35:31

Komunikat Urzędu Miasta dot. przydatności wody do spożycia z ujęcia Zielona Góra - Zatonie

Przemyśl, Zatonie

Nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranej w dniu 14 września br. z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, natomiast nadal występują bakterie grupy coli w ilości 3 (1-10) jtk/100 ml. Natomiast w próbkach wody pobranej z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ulicy Drzonków – Szkolna2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i grupy coli.

W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej w piątek, 15 września br. Natomiast woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym.

Beczkowozy z wodą pitną są w dotychczasowych miejscach.

Przepraszamy wszystkich mieszkańców sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

źródło: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6420/Komunikat_nr_2_dot__przydatnosci_wody_do_spozycia_z_ujecia_Zielona_Gora_-_Zatonie/

2017-09-16

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-09-16 15:20:08

Lokalizacja punktów zastępczych poboru wody

Przemyśl, Zatonie

Lokalizacja punktów zastępczych poboru wody do celów pitnych:
1. Racula - świetlica, ul. Głogowska 64
2. Drzonków - Szkoła, ul. Szkolna 2
3. Zatonie, Marzęcin - przy skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej i Księżnej Doroty
4. Barcikowice - pętla autobusowa
5. Sucha - remiza OSP
6. Ługowo - plac zabaw

Źródło: http://www.zwik.zgora.pl/index_komunikaty.php

2017-09-15

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-09-15 12:21:15

Komunikat Urzędu Miasta Zielona Góra w sprawie braku przydatności wody do spożycia

Przemyśl, Zatonie

Tutaj treść komunikatu: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6419/Brak_przydatnosci_wody_do_spozycia_z_wodociagu_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_Zielona_Gora-_Zatonie/#

2017-09-15

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-09-15 08:46:05

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie

Przemyśl, Zatonie

Treść komunikatu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14.09.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra- Zatonie, ze względu na stwierdzoną w wodzie w sieci obecność bakterii z grupy coli w ilości 3 i 4[jtk/100ml] i Escherichia coli w ilości 3 [jtk/100 ml].

Bakterie grupy coli i Escherichia coli są wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, ale może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie produkuje wodę w ilości 739,4 m3/d i zaopatruje w wodę Zieloną Górę, ul. Zatonie; Zielona Góra, ul. Sucha; Zielona Góra, ul. Drzonków; Zielona Góra, ul. Ługowo; Zielona Góra, ul. Racula; Zielona Góra, ul. Marzęcin; Zielona Góra, ul. Barcikowice. Ogółem z wody korzysta 5020 osób.

Właściciel w/w wodociągu został powiadomiony o zaistniałej sytuacji i podjął działania naprawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po otrzymaniu prawidłowych wyników zawiadomi o zmianie jakości wody kolejnym komunikatem.

źródło: http://edu.wsse.gorzow.pl/zielonagora/index.php?option=com_k2&view=item&id=513%3Akomunikat&Itemid=480

2017-09-14

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-09-14 18:57:35

Zebranie Sołectwa Zatonie

Przemyśl, Zatonie

Sołtys Zatonia zaprasza na zebranie:

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zatonie zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Zatonie na dzień 13 września 2017 r. godz. 18.00 w budynku oddziału przedszkolnego przy ul. Zatonie-Zielonogórska 72.

Proponowany porządek zebrania:
- ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2018. Uchwalenie wniosku,
- sprawy różne.
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
SOŁTYS SOŁECTWA ZATONIE
Krzysztof Sadecki

2017-09-03

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-09-03 22:45:28

Dzień Zatonia już w najbliższą sobotę :)

Przemyśl, Zatonie

Tak wygląda program:
15.00 - poświęcenie oraz uroczyste otwarcie siłowni na powietrzu
15.30 - część oficjalna oraz przywitanie gości
16.00 - występ zespołu biesiadnego z Łężycy
17.00 - występ zespołu Górali Źródełko z Wichowa
17.30 - 20.00 - gry i zabawy, pokazy strażackie OSP Jarogniewice, występy dzieci i młodzieży
20.00 - 3.00 - zabawa taneczna

Impreza odbędzie się na boisku sportowym :)

2017-08-14

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-08-14 14:26:04

Umowa dotycząca budowy kanalizacji dla Zatonia

Przemyśl, Zatonie

Jak poinformował Prezydent Janusz Kubicki umowa na budowę kanalizacji dla Zatonia zostanie dzisiaj podpisana:

Janusz Kubicki:
"Dziś podpisujemy kolejną umowę dotycząca budowy kanalizacji tym razem dla Zatonia. Cieszę się, bo dotrzymałem słowa i deklaracji wynikających z połączenia miasta z gminą. Termin realizacji do 30 września 2019r. Wartość robót kilkanaście milionów złotych. Oczywiście dofinasowanie na zadanie jest z środków z UE. Radość jest tym większa, bo nie było łatwo. Po raz kolejny się udało, po raz kolejny dotrzymałem słowa. Miłego dnia :)"

2017-07-26

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-26 10:41:27

Skomentowany przez Halina Kościesza dnia 2017-07-27 20:13:12

Kanalizacja to fajna sprawa.Wygoda, ale koszty to czasami są przerażające. Mam nadzieję, że nie będziecie płacić, po 20zł-25 /m3. To generalnie droga usługa.

Koncepcja odnowienie parku w Zatoniu

Przemyśl, Zatonie

Około 3 lata temu w Łączniku Zielonogórskim został opublikowany artykuł prezentujący koncepcję odnowienia parku w Zatoniu. Ponieważ udało się zdobyć pieniądze na zrealizowanie tego planu poniżej wklejam treść tego artykułu.

___

Wystarczą dwa lata, żeby park zmienił swój wygląd i zaczął
zachwycać - uważa Agnieszka Kochańska.

Żeby możliwe było odnowienie zabytkowego parku w Zatoniu, np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, najpierw
musi powstać koncepcja jak to zrobić. I właśnie nad taką koncepcją, na zlecenie miasta, pracuje architekt krajobrazu Agnieszka Kochańska.

- To jeden z najciekawszych i najcenniejszych parków w województwie, założony według wskazówek Petera Josepha Lenne’go - mówi A. Kochańska. - Istotne jest zarówno samo założenie parkowe, jak i osoba właścicielki Zatonia, księżnej Doroty. Przecież ona utrzymywała
kontakty z całą elitą XIX-wiecznej Europy.

Park zajmuje powierzchnię 52,37 ha. Podzielony jest na dwie części. Starszą, zachodnią, z pałacem i oranżerią - o charakterze krajobrazowym oraz wschodnią, porośniętą lasami. Osnową spajającą dwie części parku jest aleja lipowa, biegnąca wzdłuż południowej granicy - od bramy wjazdowej do mostku granicznego.

Natomiast najważniejszym elementem kompozycyjnym parku jest Łąka Joanny, zlokalizowana na wschód od pałacu. W jej centralnej części znajduje się dąb Talleyranda.

Pracując nad programem, A. Kochańska korzystała ze starych map i zdjęć lotniczych, robionych z drona. - Układ parku, ścieżki i najważniejsze drzewa prawie w całości pokrywają się z pierwotnymi założeniami. Park jest taki, jakim go półtora wieku temu zaprojektowano, wystarczy tylko go odsłonić - tłumaczy pani architekt.

Czyli? Wyciąć ok. 500 drzew (w parku jest ich ok. 12 tysięcy). Głównie niewiele wartych samosiejek. - Dzięki temu damy odetchnąć starym, cennym drzewom, które są teraz przytłumione. Będą miały lepsze warunki do egzystencji a park zyska na pięknych widokach. To one są w nim najcenniejsze. Do tego trzeba odnowić sieć istniejących tu kiedyś ścieżek. Ich ślady zachowały się do dzisiaj - tłumaczy A. Kochańska. - Musi powstać niezbędna infrastruktura parkowa, altany, ławki, mostki. Już po dwóch latach będzie widać pierwsze duże zmiany. To tak jak w ogrodzie, gdy skosimy wybujałą trawę, zaraz wszystko wygląda inaczej. Lepiej.

Kochańskiej marzy się też powrót ścieżek do pierwotnego, niebieskiego koloru. Brał się on od barwy wysypanej tu szlaki z hut szkła. Nadal można ją zobaczyć w parku.

Rośliny powinny dojść do siebie po siedmiu latach, ale na przywrócenie całości do pierwotnej świetności trzeba ok. 30 lat. Parków nie robi
się w pięć minut.

___

W ramach rewitalizacji odnowiony zostanie staw oraz wyspa Marii z położonym tam kamieniem pamiątkowym. Na wyspę prowadzić będzie specjalny mostek.

Fontanna z rzeźbą Młody faun z łabędziem (replika dzieła Teodora Kalidego) stanie przed głównym wejściem do pałacu. Jest jedną z trzech parkowych fontann.

Przy dawnej bramie wjazdowej oraz nieistniejącym domu ogrodnika znajdzie się parking i toalety dla turystów odwiedzających park.

Znajdująca się obok pałacu oranżeria zostanie odbudowana w stylu klasycystycznym, z ozdobnymi kolumnami w stylu korynckim. W budynku znajdą się: sala wystawiennicza, zaplecze socjalne z toaletą i niewielkim pomieszczeniem biurowym. Projekt zakłada obok budowę trejażu - jako podpory dla pnączy, gdzie znajdzie się miejsce do wypoczynku.

Wzgórze różane to główny punkt obserwacyjny z widokiem na pałac. Zostaną odbudowane: drewniana altana na wzgórzu oraz niewielki taras, znajdujący się nad romantyczną grotą. Z tarasu można oglądać grupę dębów pomnikowych oraz fontannę z rzeźbą dzika.

___

Odnowienie parku. Głównym zabiegiem będzie odsłonięcie licznych osi
widokowych. W zakres prac wchodzą:
- odrestaurowanie budynku oranżerii,
- odtworzenie trzech fontann parkowych wraz z rzeźbami,
- odbudowa dwóch pawilonów parkowych,
- oczyszczenie stawu parkowego i odbudowa mostków na strumieniu,
- wykonanie nowych dróg parkowych w dawnym przebiegu, które są częściowo zbieżne z istniejącymi,
- wyposażenie parku w ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, drogowskazy kierunkowe, parkingi i toalety,
- nowe nasadzenia odtwórcze na podstawie analiz historycznych i badań terenowych.

Mapkę parku można zobaczyć na stronie 4 i 6 tutaj: http://www.lzg24.pl/sites/default/files/lz-nr080-2014-06-27.pdf

2017-07-24

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-24 20:37:00

Szatnia na boisku

Przemyśl, Zatonie

Za stowarzyszeniem Nasze Zatonie:
"Sołtys Zatonia Krzysztof Sadecki otrzymał w końcu długo oczekiwany projekt budynku szatni, jaka ma stanąć na naszym kompleksie sportowym.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem, nad którym będziemy debatować na zebraniu sołectwa i podejmować decyzję nad finansowaniem jego budowy."

Projekt: https://photos.app.goo.gl/2ONabJhiEzttBJAz2

2017-07-22

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-22 09:38:46

Potrzebna pomoc w parku

Przemyśl, Zatonie

Stowarzyszenie Nasze Zatonie szuka chętnych do pomocy:
"Jak informowaliśmy wcześniej w parku trwają prace archeologiczne. Niestety trzeba wykopać sporo dołków sondażowych i to najlepiej jednocześnie, żeby zlokalizować przebieg dawnych alejek parkowych. Dlatego w czwartek (20 lipca) o godz. 17.00 przed pałacem, jeżeli ktoś może pomóc i przyjść z łopata, to zrobimy to szybko i sprawnie. Pan archeolog Jarosław Lewczuk czeka na ludzi, ale tylko ze szpadlami."

2017-07-19

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-19 19:17:19

10 milionów złotych na rewitalizację parku w Zatoniu!

Przemyśl, Zatonie

Za stroną http://www.naszezatonie.org.pl:
"Wczoraj w stolicy Brandenburgii Poczdamie zostały podpisane dokumenty zakończenia konkursu na projekty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.  Wśród 8 wybranych do realizacji jest: Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”.  To wspólna inicjatywa, która będzie realizowana po obu stronach granicy z parkiem w Branitz.

Na ten cel Miasto Zielona Góra otrzyma ok.2,4 mln euro czyli ok 10 mln zł. To znacząca chwila nie tylko dla mieszkańców Zatonia ale również dla mieszkańców całego miasta. Nie jest przesadą w tym miejscu napisać również, że w granicach naszego miasta jest to jedyny taki kompleks parkowo-pałacowy, rozpoznawalny za granicą i identyfikowany z wielkimi postaciami jakie w nim przebywały.

Cieszyć musi również fakt, że trwające prace archeologiczne i przygotowywany projekt wraz z pozwoleniami budowlanymi i uzgodnieniami przez wrocławską firmę ESKO-CONSULTING Sp.z o.o.  idą w dobrym tempie. Zakończenie ich to konieczny warunek otrzymania przyznanych funduszy.

O decyzji jaka zapadła w Poczdamie dzisiaj poinformował oficjalnie starający się o fundusze Z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk. Podziękowania należą się zarówno jemu jak i pani Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM Iwonie Skowrońskiej oraz pracownikom wydziału, którzy przygotowywali dokumentację projektową na konkurs. Nawet przebywający na wczasach Prezydent Miasta Janusz Kubicki zamieścił wpis na swoim facebook-u. wyrażający radość z rozstrzygnięć konkursowych.

Jeszcze dwa miesiące temu mieszkańcy Zatonia z niecierpliwością czekali na decyzje i pisali list do prezydenta w obawie, że może się nie udać pozyskanie funduszy. Były ku temu podstawy, bo jak się śledziło informacje, to konkurencja podczas konkursu była bardzo duża. Dodatkowo irytowały ludzi nieustanne informacje o kolejnych zielonogórskich parkach, które mają być rewitalizowane, gdy o Zatoniu było dziwnie cicho. Dzisiaj kiedy jest już decyzja i możemy się wszyscy cieszyć z rozstrzygnięć trzeba przyznać, że władze miasta słowa dotrzymały."

2017-07-13

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-13 20:14:35

Skomentowany przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-24 20:41:00

Pożyjemy zobaczymy :) Natomiast co do odnowienia samego parku, to powstała konkretna koncepcja już 3 lata temu, tutaj szczegóły: http://www.placepark.com/zatonie/post/koncepcja-odnowienie-parku-w-zatoniu

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 2017-07-25 19:29:17

Popieram inicjatywę odnowienia parku :)

Pałac w Zatoniu widziany z góry :)

Przemyśl, Zatonie

Taki filmik znalazłem :)
https://youtu.be/7J-YRxeRGnQ

2017-07-12

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-07-12 09:33:33

Konkurs Fotograficzny "Noc Świętojańska"

Przemyśl, Zatonie

REGULAMIN

I. Organizator i cele

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Nasze Zatonie" oraz Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Celem konkursu jest działalność na rzecz kultury, sztuki, ochorny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, twórczych, pobudzenia kreatywności twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej.

II. Temat konkursu

1. Tematem jest szeroko pojęta "Noc Świętojańska" w Zatoniu. Fotografie mogę przedstawiać ruiny pałacu w Zatoniu, kościoła, otaczającą przyrodę w kontekście "Nocy Świętojańskiej"

III. Termin i zasady

1. Termin nadsyłania prac na konkurs - prace należy przesłać na adres: mchomont@o2.pl w nieprzekraczającym terminie do 15 lipca 2017 r.
2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 4 fotografie.
3. Zdjęcia muszą być wykonane w roku 2017.
4. Zdjęcia nie mogą posiadać żadnych znaków: wodnych, inicjałów, napisów identyfikujących autora.
5. Do udział w konkursie nie dopuszcza się prac, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu.
6. Prace na konkurs należy przesyłać w formie cyfrowej, zapisane jako JPG na adres: mchoomont@o2.pl
a) wymagana rozdzielczość: nie mniej niż 300 dpi
b dłuższy bok zdjęcia nie mniej niż 2000 pikseli
c wymagana nazwa: w nazwie pliku wpisać imię i nazwisko autora
d) w treści wiadomości należy podać pełny adres oraz numer telefonu kontaktowego. Prace anonimowe nie będą przyjmowane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Tryb oceny i wyboru fotorafii, Nagrody

1. Zgłoszone prace oceni specjalnie powołana komisja konkursowa w skład której wezmą udział przedstawiciele z Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz przedstawiciel ze Stowarzyszenia "Nasze Zatonie". Fotografie będą oceniane pod względem technicznym oraz tematycznym. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone:
Za I miejsce - Tripod MANFROTTI statyw compact
Za II miejsce - Blenda fotograficzna 7w1 duża owalna 90x120
za III miejsce - Zestaw do czyszenia i pielęgnacji sprzętu foto
Dodatkowo zostaną wyłopnine najlepsze fotografie w ilości 40 sztuk wraz z wygranymi zdjęciami z których powstanie wystawa fotograficzna w miesiącu wrześniu.

V Postanowienia końcowe, oświadczenia

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15 sierpnia 2017 Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Stowarzyszenie opublikuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie facebooka listę trzech najlepszych prac, z podaniem nazwisk autorów oraz listę 40 najlepszych fotografii z których powstanie wystawa fotograficzna.
2. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
3. Autorzy zgłoszonych fotografii wyrażają zgodę na bezpłatną publikację fotografii na:
- materiałach reklamujących przyszłe konkursy fotograficzne praz na innych materiałach promocyjnych organizatorów,
- wystawie fotograficznej podsumowującej konkurs,
- stron internetowych oraz Facebooka oraz stron miejskich w prasie lokalnej, w katalogu wystaw oraz w mediach promujących organizatorów.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac tego autora w konkursie.
6. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie i sporne rozstrzyga organizator konkursu.

2017-06-21

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-06-21 09:52:38

Ruszył remont świetlicy w Zatoniu

Przemyśl, Zatonie

Była stodoła, nie ma stodoły :) Tutaj filmik z placu budowy: https://youtu.be/amWEKVdhFtA

2017-06-15

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-06-15 11:18:25

Wycieczka na południe Polski i do Czech

Przemyśl, Zatonie

Stowarzyszenie "Nasze Zatonie" zaprasza wszystkich chętnych na kolejny wyjazd integracyjny:

"Po udanej ubiegłorocznej wycieczce w Góry Stołowe i do Nachodu proponujemy i w tym roku wspólny integracyjny wyjazd na południe Polski i do Czech.  Podczas jednego z wieczorów poświęconych księżnej Dorocie padł pomysł, żeby ruszyć śladem jej ostatniej miłości, czyli księcia Feliksa Lichnowskiego. Ten niezwykle barwny bohater,  o którym rozpisywała się XIX wieczna prasa, na łożu śmierci przekazał naszej księżnej majątek, w skład którego wchodziły czerwony i biały zamek  na Morawach."

TERMIN: 2 - 4 czerwca
NOCLEGI I WYŻYWIENIE: pensjonat „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach ( 2xśniadanie + 2xobiadokolacja)
KOSZT: przy 40 osobach chętnych 200 zł od osoby
TRANSPORT: autokar
BILETY WSTĘPU: wliczone w koszty
ZALICZKA: 100 zł od osoby ( wpłaty do Piotra Lewandowskiego lub na konto stow. Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140 z dopiskiem wycieczka) do 15 maja
KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ: każdy, kto lubi dobre towarzystwo i zwiedzać niesamowite miejsca
KONTAKT NA OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ: Piotr Lewandowski tel. 605 674 434, mail p.lewandowski@pas.pl

Impreza dofinansowywana jest ze środków Miasta Zielona Góra.

Uwaga ostateczny koszt ( wysokość II wpłaty) zostanie podany po zamknięciu listy chętnych. Szczegóły wyjazdu po 15 maja."

2017-05-02

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-05-02 20:42:56

Skomentowany przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-05-31 08:40:07

Komunikaty dla uczestników wycieczki do Czech:
1. Wyjazd uczestników 2 czerwca. Autobus podstawiony będzie o godz. 15.00 przed ruinami pałacu w Zatoniu. Następnie pojedziemy po uczestników do Żagania.
2. Ze względu na fakt, że nie zgłosiła się pełna liczba chętnych, na którą kalkulowany był wyjazd, trzeba liczyć się z niewielką kwotą dopłaty do 20 zł. Oczywiście jeżeli w ostatniej chwili dopiszą się chętni nie będzie takiej potrzeby.

Zatonie na fotografiach

Przemyśl, Zatonie

Zrobiłem kilka zdjęć charakterystycznych miejsc w Zatoniu.

Tutaj link do albumu: https://goo.gl/photos/MoZuxdRLKTEBDJFY9

2017-04-30

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-04-30 11:53:21

Skomentowany przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-04-30 15:36:30

Pachnie :) Ktoś nawet zaproponował, żeby zrobić w Zatoniu Święto Czosnku :)

Skomentowany przez Halina Kościesza dnia 2017-05-02 17:32:42

Popieram twój pomysł. Są różne święta, ale o takim nie słyszałam.

lampa stojąca

Przemyśl, Zatonie

szukam lampy

2017-04-29

Utworzony przez alicja sekowska dnia 2017-04-29 15:52:10

Skomentowany przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-04-29 20:15:34

Mój tata ma kilka lamp do sprzedania, ale naftowych, więc to pewnie Panią nie zainteresuje :)

Fajne i niestety drogie odrestaurowane lampy można znaleźć na http://restauracjalamp.pl/

Czy w Zatoniu są jacyś biegacze/biegaczki?

Przemyśl, Zatonie

Proszę się ujawnić :P

2017-01-25

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-01-25 19:39:11

Skomentowany przez Placepark Zielona Góra dnia 2017-01-27 15:40:41

Trenuj trenuj Ola, jestem ciekaw jaki czas będziesz w stanie wykręcić na te 10 kilometrów o które się założyłaś :)

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 2017-01-28 12:33:50

Ja nie biegam, mam stoperan.